pavma'i 5moi

lai pavma'i 5moi cu selcmi lo 5moi djetei po'e lo 1moi ma'irtei vede'i la gregoria,n

fasnu

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i 5 la pamast. .i

jbena

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i 5 la pamast. .i

mrobi'o

ni'o di'e cu liste le mrobi'o fasnu de'i 5 la pamast. .i